Krzysztof Diks - IwE 2017

Dodano 5. lipca 2017 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Informatyka w szkole – algorytm Dijkstry dla każdego - Krzysztof Diks, UW

w ramach XIV Konferencji Informatyka w Edukacji