Kryminologiczne aspekty wykorzystania walut cyfrowych

Dodano 19. grudnia 2016 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Kryminologiczne aspekty wykorzystania walut cyfrowych przez zorganizowaną przestępczość

Prof. dr hab. Andrzej Adamski (WPiA UMK)