Krajowe Ramy Kwalifikacji - sympozjum

Dodano 26. listopada 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Ministerialny projekt reformy szkolnictwa wyższego ogłoszony w marcu 2010 roku zakłada wprowadzenie nowego narzędzia organizacji kształcenia – tzw. Krajowych Ram Kwalifikacji. Uczelnie mają uzyskać znaczną autonomię w sferze dydaktyki, ale z zachowaniem metody właściwej dla ram kwalifikacji. Ponieważ zmiana ta może stanowić dla uczelni duże wyzwanie, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaplanowało na obecny rok akademicki cykl seminariów mających zapoznać pracowników szkół wyższych z nowymi zasadami przygotowywania programów studiów. Jedno z takich seminariów odbyło się w listopadzie na UMK.

Zespół Redakcyjny UMK TV
M. Krzyżanowska, K. Pochylski