Konferencja nauczycieli filologii angielskiej

Dodano 10. czerwca 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Stowarzyszenie nauczycieli akademickich filologii angielskiej (ang. Polish Association for the Study of English - PASE) działa w Polsce od 20 lat. W maju jego członkowie spotkali się w Toruniu na międzynarodowej, jubileuszowej konferencji naukowej, zorganizowanej przez pracowników Katedry Filologii Angielskiej UMK.

Zespół Redakcyjny UMK TV
M. Krzyżanowska, K. Pochylski