"Komunikacja interpersonalna i media"

Dodano 17. kwietnia 2009 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Seminarium podoktorskie zorganizowane 09.03.2009r. przez Katedrę Dydaktyki i Mediów w Edukacji Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK.