Karta Wenecka 1964-2014

Dodano 5. grudnia 2014 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
"W tym roku przypada 50-ta rocznica II Międzynarodowego Kongresu Architektów i Techników Konserwacji w Wenecji, w trakcie którego uchwalono dokument doktrynalny określający podstawowe cele i założenia działalności konserwatorskiej. O sile oddziaływania Karty Weneckiej świadczą zarówno liczne tłumaczenia na języki obce, jak również losy zabytków interpretowanych w duchu jej postanowień, a także wyjątkowe miejsce, jakie zajmuje w dziejach myśli teoretyczno-konserwatorskiej ostatniego półwiecza." W dniach 10-12 października 2014 na toruńskim uniwersytecie odbyła się konferencja dotycząca problematyki Karty Weneckiej