Joanna May

Dodano 29. stycznia 2018 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl

w ramach konferencji:
Waluty cyfrowe - problemy definicyjne i regulacyjne 2.0