Język - forma i sposób komunikowania się

Dodano 11. sierpnia 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Prof. Heinrich Kelz, Niemcy, Język komunikacji - komputer?