Jarosław Lipszyc

Dodano 4. lutego 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Jarosław Lipszyc - KOED Warszawa

Koalicja Otwartej Edukacji i promocja otwartej nauki (open knowledge) w Polsce