Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dodano 5. grudnia 2016 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Wystąpienie dotyczące celów reformy nauki i szkolnictwa wyższego i roli NKN