Jan Madey, UW - IwE 2015

Dodano 5. sierpnia 2015 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
XII Konferencja Informatyka w Edukacji

Czego Jaś się nie nauczy... – czyli wpływ rozwoju TIK na edukację - Jan Madey, UW