Jan Madey - IwE 2017

Dodano 5. lipca 2017 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Różne oblicza abstrakcji, Jan Madey, UW

w ramach XIV Konferencji Informatyka w Edukacji