Jan Karski. The Allied Declaration of December 17, 1942 and the new concept of ‘crime against humanity.

Dodano 23. października 2013 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Wystąpienie doktora Wojciecha Rappaka.