Jan Karski. Romantic Realist

Dodano 23. października 2013 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Wystąpienie Ewy Wierzyńskiej wraz z wprowadzeniem profesora Johna Kurowskiego.