Jaano Raasa

Dodano 21. kwietnia 2017 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Jaano Raasa
Prezes Estońskiego Centrum Prewencji Kryminalnej
Instytucje resocjalizacyjne dla nieletnich
w Estonii

IV Międzynarodowa Konferencja "Za kurtyną resocjalizacji. Od marginalizacji do inkluzji społecznej – oblicza (po) nowoczesności”6-7 kwietnia 2017