J. Kowalski, J. Aleksandrowicz, Pearson Central Europe - IwE 2015

Dodano 5. sierpnia 2015 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
XII Konferencja Informatyka w Edukacji

Wirtualne środowisko - cyfrowe Centrum szkoły - Jarosław Kowalski, Jakub Aleksandrowicz, Pearson Central Europ