IV Ogólnopolski Zjazd Cywilistów

Dodano 29. czerwca 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Uroczyste otwarcie IV Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów pt. "Nowy kodeks cywilny. Czyny niedozwolone w prawie polskim i prawie porównawczym." Zjazd zorganizował Wydział Prawa i Administracji UMK.