IT Academic Day 2007 cz.4

Dodano 10. stycznia 2008 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Tomasz Siemek (ABC Data) - Wystąpienie adresowane do osób biorących, lub mających zamiar brać czynny udział w projektach informatycznych.Na wykładzie Zostały omówione metodyki zarządzania projektami jako wsparcie dla informatyki.