Inversion Of Control

Dodano 12. stycznia 2009 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Wykład pod tytułem "Tworzenie elastycznych aplikacji .NET w oparciu o wzorce projektowe Inversion Of Control i Dependency Injection" wygłoszony w ramach konferencji IT Academic Day 2008. Spotkanie odbyło się w Auli wydziału Matematyki i Informatyki UMK. Inversion of Control to podejście do projektowania aplikacji polegające na odwróceniu odpowiedzialności za kontrolę nad wybranymi czynnościami, realizowanymi przez poszczególne jej komponenty. Jednym z przykładów realizacji tego wzorca architektonicznego jest Dependency Injection. Celem stosowania tego ostatniego jest przeniesienie obsługi zależności na zewnątrz komponentu. Dzięki zastosowaniu takiego podejścia możliwe jest tworzenie elastycznych, łatwo testowalnych aplikacji.