Instytucje resocjalizacyjne dla nieletnichw Estonii

Dodano 21. kwietnia 2017 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Jaano Raasa
Prezes Estońskiego Centrum Prewencji Kryminalnej

IV Międzynarodowa Konferencja "Za kurtyną resocjalizacji. Od marginalizacji do inkluzji społecznej – oblicza (po) nowoczesności”6-7 kwietnia 2017