Initical Coin Offering ...

Dodano 29. stycznia 2018 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Initical Coin Offering a Initical Public Offering - różnice i podobieństwa.
Adam Kotucha, Kancelaria Prawna SchifferSroczyński sp.j.

w ramach konferencji:
Waluty cyfrowe - problemy definicyjne i regulacyjne 2.0