Human rights and a just society

Dodano 19. października 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Piąte polsko-amerykańskie sympozjum „Human Rights and a Just Society” współorganizowały WPiA UMK oraz John Felice Rome Center Uniwersytetu Loyola w Chicago. Tegoroczne obrady poświęcono komparatystycznej dyskusji na temat małżeństw mieszanych (na kanwie wyroków Sądu Najwyższego USA i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka).

Kluczowy wykład zatytułowany "Sexual orientation and human rights: the United States v. Europe, a comparative approach" wygłosił prof. John Kurowski, visiting professor WPiA UMK.

Zespół Redakcyjny UMK TV
K. Pochylski