Horyzonty Controllingu - Piotr Gnat, Adrian Brdak

Dodano 29. maja 2018 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Stan obecny i kierunki reorientacji controllingu w Polsce - wyniki badań

Piotr Gnat, Adrian Brdak, Uniwersytet M ikołaja Kopernika w Toruniu.

w ramach konferencji "Horyzonty Controllingu"