Horyzonty Controllingu - Ewelina Nowińska, Karolina Skrzeczkowska

Dodano 29. maja 2018 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Razpoznawalność zawodu eontrollera wśród studentów WNEiZ UMK - wyniki badań

Ewelina Nowińska, Karolina Skrzeczkowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

w ramach konferencji "Horyzonty Controllingu"