Horyzonty Controllingu - Daria Miścikowska, Karolina Skrzeczkowska

Dodano 29. maja 2018 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Analiza programów nauczania Rachunkowości zarządczej i przedmiotów pokrewnych w wybranych uczelniach ekonomicznych w Polsce

Daria Miścikowska, Karolina Skrzeczkowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

w ramach konferencji "Horyzonty Controllingu"