GIS za kółkiem. Yanosik jako przykład współczesnej geoinformacji

Dodano 8. grudnia 2014 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Justyna Jędro, Olga Barańczyk, Yanosik.pl