Geographic Information Systems in Kosovo Agency of Statistics

Dodano 8. grudnia 2014 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Idriz Shala, Kosovo Agency of Statistics