Geoffrey Ch. Fox

Dodano 7. października 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Geoffrey Ch. Fox, Indiana University- Cloud Cyberinfrastructure and its Applications; IXth International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics