Eidomorficzne uwarunkowania przestrzenne

Dodano 10. stycznia 2017 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Dr Andrzej Krzywka, Instytut Artystyczny Wydziału Sztuk Pięknych UMK

Konferencja "Ład przestrzenny. Pomiędzy teorią a praktyką kształtowania przestrzeni"
26 października 2016 roku