"Edukacja o prawach człowieka z perspektywy oświatowej, akademickiej i kształcenia zawodowego"

Dodano 17. maja 2013 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Konferencja jubileuszowa z okazji dwudziestolecia Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka- Rozpoczęcie