Dziennikarstwo jako zawód i powołanie

Dodano 26. listopada 2009 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Czy można pogodzić misję, społeczne powinności dziennikarza z ekonomicznymi uwarunkowaniami jego pracy - to główne pytanie, jakie stawiali sobie uczestnicy konferencji zorganizowanej przez WPiSM UMK

Zespół redakcyjny UMK TV
M.Krzyżanowska, J.Janik