Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego

Dodano 3. listopada 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Życie codzienne dawnych pokoleń zamieszkujących obecne tereny województwa kujawsko-pomorskiego było tematem ogólnopolskiej konferencji naukowej i metodycznej Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego. Konferencję zorganizowały Biuro Edukacji Regionalnej Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego oraz Instytut Historii i Archiwi-styki UMK.

Zespół Redakcyjny UMK TV
M. Krzyżanowska, J. Janik