Dyskusja panelowa III

Dodano 6. grudnia 2016 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
System publikowania w NSH – w poszukiwaniu porównywalności.
Prowadzi dr hab. Ewa Dahlig-Turek, prof. IS PAN
(Instytut Sztuki PAN, Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych).

W dyskusji udział biorą:
prof. dr hab. Maria Lewicka (UMK),
prof. dr hab. Marek S. Szczepański (UŚ),
dr hab. Emanuel Kulczycki (UAM) oraz prezentujący ustalenia z części warsztatowej (grupa 1 i 5) dr Joanna Piechowiak-Lamparska
(UMK) i dr Rafał Toczko (UMK).