Dyskusja panelowa II

Dodano 6. grudnia 2016 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Aplikacyjność w NSH. O ekspertyzie w NSH i o relacjach NSH z rynkiem i instytucjami publicznymi.
Prowadzi dr hab. Anna Giza-Poleszczuk, prof. UW
(Prorektor UW ds. rozwoju).

W dyskusji udział biorą:
prof. dr hab. Aleksander Bobko (Sekretarz stanu,
MNISW),
dr hab. Maciej Eder (IJP PAN),
dr hab. Justyna Olko (Artes
Liberales, UW)
oraz prezentujący ustalenia z części warsztatowej (grupa 2) dr Marcin Waligóra(UJ CM).