Dyskusja panelowa I

Dodano 5. grudnia 2016 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
System grantowy dla NSH – rola zreorganizowanego NPRH w reformie NSH w Polsce. Prowadzi prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki (Przewodniczący Rady NPRH, Wiceprezes zarządu FNP).

W dyskusji udział biorą:
prof. dr hab. Wojciech Bałus (UJ),
dr hab. Wojciech Sowa (NCN)
oraz prezentujący ustalenia z części warsztatowej (grupa 3 i 4):
dr Bartosz Żukowski (UŁ),
dr hab. Jacek Gądecki (AGH)