Dyscyplina i porządek – rozwiązania instytucjonalne z perspektywy podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach

Dodano 21. kwietnia 2017 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Dr Jacek Szczepkowski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

IV Międzynarodowa Konferencja "Za kurtyną resocjalizacji. Od marginalizacji do inkluzji społecznej – oblicza (po) nowoczesności”6-7 kwietnia 2017