dr Piotr Zieliński

Dodano 15. lutego 2016 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
„Głęboka stymulacja w zaburzeniach świadomości”
prof. dr hab. n med. Marek Harat - neurochirurg,
dr Piotr Zieliński - neurochirurg,
Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy

II Międzynarodowa Konferencja „Zaburzenia Świadomości-Wyzwania XXI wieku”
7-8 grudnia 2015 r.