dr Michał Balcerzak (UMK)

Dodano 16. czerwca 2009 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Ściganie zbrodni wojennych a zasada "nullum crimen sine lege" w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Wykład w ramach I Warszawsko-Toruńskiego Kolokwium Naukowego Praw Człowieka i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego (10-11 grudzień 2008)