dr Michał Balcerzak

Dodano 15. lutego 2016 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
„Prawa pacjenta w stanie apalicznym”
dr Michał Balcerzak,
Katedra Praw Człowieka, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

II Międzynarodowa Konferencja „Zaburzenia Świadomości-Wyzwania XXI wieku”
7-8 grudnia 2015 r.