dr Marek Binder

Dodano 15. lutego 2016 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
„Diagnoza stanów pacjentów po ciężkich urazach mózgu – rola technik neuroobrazowania”
dr Marek Binder,
Zakład Psychofizjologii, Uniwersytet Jagielloński

II Międzynarodowa Konferencja „Zaburzenia Świadomości-Wyzwania XXI wieku”
7-8 grudnia 2015 r.