dr Małgorzata Stankiewicz

Dodano 15. lutego 2016 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
„Specyfika funkcjonowania rodzin pacjentów w śpiączce”
dr Małgorzata Stankiewicz,
Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

II Międzynarodowa Konferencja „Zaburzenia Świadomości-Wyzwania XXI wieku”
7-8 grudnia 2015 r.