Dr. Maciej Zagierski, MD, Poland

Dodano 23. kwietnia 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Decrease of antioxidative properties of human milk caused by lactating mothers smoking cigarettes