dr Julian O`Kelly

Dodano 15. lutego 2016 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
„Music Therapy Assessment and Rehabilitation with Prolonged Disorders of Consciousness: Lessons from Research”
dr Julian O`Kelly,
Research Fellow in Music Therapy Royal Hospital for Neuro-disability, Londyn

II Międzynarodowa Konferencja „Zaburzenia Świadomości-Wyzwania XXI wieku”
7-8 grudnia 2015 r.