dr Jarosław Stolarski

Dodano 4. lutego 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
dr Jarosław Stolarski - Instytut Paleobiologii PAN, Warszawa

"Acta Palaeontologica Polonica" - liczą się tylko "wydawnicze supermarkety"