Dr Jacek Szczepkowski

Dodano 21. kwietnia 2017 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Dr Jacek Szczepkowski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Dyscyplina i porządek – rozwiązania instytucjonalne z perspektywy podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach

IV Międzynarodowa Konferencja "Za kurtyną resocjalizacji. Od marginalizacji do inkluzji społecznej – oblicza (po) nowoczesności”6-7 kwietnia 2017