dr hab. Mirosław Bączyk, Prof. UMK

Dodano 19. grudnia 2016 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Otwarcie konferencji

Kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Bankowego
dr hab. Mirosław Bączyk, Prof. UMK