Dr hab. Mariusz Sztuka

Dodano 21. kwietnia 2017 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Dr hab. Mariusz Sztuka,
Uniwersytet Jagielloński
Perspektywa zastosowania kategorii oporu w studiach nad rzeczywistością penitencjarną

IV Międzynarodowa Konferencja "Za kurtyną resocjalizacji. Od marginalizacji do inkluzji społecznej – oblicza (po) nowoczesności”6-7 kwietnia 2017