Dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dodano 4. maja 2016 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Kategoria bezpieczeństwa w świetle Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.