dr Grzegorz Biliński

Dodano 15. lutego 2016 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
„Co tam się dzieje? – Percepcja i znaczenie bodźców w procesie rehabilitacji”
dr Grzegorz Biliński,
fizjoterapeuta współpracujący z czasopismem „Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja”

II Międzynarodowa Konferencja „Zaburzenia Świadomości-Wyzwania XXI wieku”
7-8 grudnia 2015 r.