dr Dominik Antonowicz

Dodano 5. maja 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
dr Dominik Antonowicz, UMK, MNiSW: Technologie informatyczne i nauczanie na odległość w rządowej strategii rozwoju społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy